8 BELYSNINGSARMATURER
skåp
8 SÄKRINGAR OCH SKÅP
8 KULODOSOR
8 KONTAKT
8 BELYSNINGSARMATURER
8 BELYSNINGSARMATURER
8 SÄKRINGAR OCH SKÅP
8 KULODOSOR
8 KONTAKT
skap
8 D-säkringsskåp
Slitstyrka, korrosionsbeständighet och driftsäkerhet. Motståndskraft mot väder, vind och annan åverkan. Praktiskt taget obegränsad livslängd. Egenskaper som gett Ifö-skåpen en särställning på marknaden.
 
Ifö-skåpen är byggda för att leva upp till högsta tänkbara krav på säkerhet, ekologi, kvalitet, flexibilitet och användarvänlighet. Materialet är UV-stabiliserat, kretsloppsanpassat, slagtåligt och väderbeständigt – tillverkat av glasfiberarmerad kretsloppsanpassat polykarbonat. Färgtonen, diskret gråbrun, smälter väl in i omgivningen. Skåpen levereras med apparater för olika typer av bestyckning: Diazedsäkringar, knivsäkringar eller med utrustning för gatubelysningsstyrning. Samtliga utrustade med kabelgenomföringar, fästkonsol och fästskruvar alt med markfundament. Konstruktionen tillåter också olika typer av utrustning med möjlighet till framtida kompletteringar. Samtliga skåp är helisolerade och välventilerade med dräneringshål.
 
Alla detaljer är rostfria med korrosionsbeständiga konsoller. Skåpen är låsbara med EBR-lås och har särjordningsmöjlighet och uttag för arbetsjordning. De bibehåller form och beröringsskydd vid slag eller stöt, t ex vid påkörning. Skyddsform (med stängd lucka) är IP 44.
Två storlekar
Våra större servisskåp finns även för stolpmontage. Skåpen finns i utförande som gatubelysningsskåp med tre 1-poliga utgångar och plats för mätare, sex 1-poliga utgångar och plats för mätare, med Kabeldons skensystem för 18 moduler eller med CEWEs skensystem för max två säkringslister. De två senare alternativen ger möjlighet att kombinera D- och knivsäkringar i samma fördelningsskåp.
8 Jordkabelskåp
8 Knivsäkringsskåp
8 Belysningsskåp
8 Servisskåp XL
8 Skåptillbehör
8 D-säkringsskåp
8 Jordkabelskåp
8 Knivsäkringsskåp
8 Belysningsskåp
8 Servisskåp XL
8 Skåptillbehör
skap
skap
skap
skap
IfoEngknapp
8 knivsäkringar
8 gängsäkringar och tillbehör
8 högeffektsäkringar
8 högeffektsäkringar
8 gängsäkringar och tillbehör
8 skåp och tillbehör
8 skåp och tillbehör
8 knivsäkringar
Leftlogoifo
8 SÄKRINGAR OCH SKÅP